Voordelen van de Sportmobiel

6 goede redenen om te kiezen voor de Sportmobiel

Een team van ervaren sportmonitoren

Regenten Lichamelijk Opvoeding met meer dan 20 jaar ervaring begeleiden u op een pedagogisch en didactisch verantwoorde manier met als enig doel “succesbeleving!”

Originaliteit

De Sportmobiel is een uniek concept dat inspiratie geeft om mensen in beweging te brengen op een speelse manier voor eender welke gelegenheid of locatie.

Creativiteit

De ervaring leert ons dat we mensen kunnen boeien door iets nieuws te brengen dmv sportthema’s en tegelijk haalbaar voor iedereen.

Flexibiliteit

Wij brengen sport naar keuze en op maat van de mensen.  Dit kan dmv een gekozen thema waarin een pakket van sporten zit of we stellen met u een programma op naar uw wens of behoefte.  Dit alles zowel voor jongeren als volwassenen.

Mobiliteit

Een geschikte locatie is van belang voor uw activiteit.  Dit kan zowel outdoor als indoor plaatsvinden.  Wij komen zowel naar uw tuin, speel- of sportveld als naar de sporthal tot zelfs in een vrijgemaakte ruimte in uw huis.

Focus op gezondheid

Iedereen wil leven in goede condities waarbij de lichamelijke conditie pas aan bod komt als er voldoende rendement is.

Dus wie wil proeven van nieuwe sporten onder impuls van een degelijke begeleiding zal zich zowel lichamelijk als geestelijk beter gaan voelen!